ČSN EN 60835-2-2   (367630) Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů. Oddíl 2: Anténa

  • Norma: ČSN EN 60835-2-2   (367630)
  • Název: Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů. Oddíl 2: Anténa
  • Kategorie: 3676 - Radioreléová a družicová zařízení a systémy
  • Katalogový kód:19748
  • Třídící znak:367630
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:06/1996
  • Účinnost:07/1996 - 08/2023
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.