ČSN EN 60835-1-2 +A1   (367630) Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných rádiových systémech - Část 1: Měření společná pozemním radioreléovým systémům a pozemním družicovým stanicím - Oddíl 2: Základní vlastnosti

  • Norma: ČSN EN 60835-1-2 +A1   (367630)
  • Název: Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných rádiových systémech - Část 1: Měření společná pozemním radioreléovým systémům a pozemním družicovým stanicím - Oddíl 2: Základní vlastnosti
  • Kategorie: 3676 - Radioreléová a družicová zařízení a systémy
  • Katalogový kód:21926
  • Třídící znak:367630
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:07/1997
  • Účinnost:08/1997 - 08/2023
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.