ČSN EN 60730-2-8 ED.2   (361960) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

  • Norma: ČSN EN 60730-2-8 ED.2   (361960)
  • Název: Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků
  • Kategorie: 3619 - Elektrická řídicí zařízení pro domácnost
  • Katalogový kód:65969
  • Třídící znak:361960
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:12/2002
  • Účinnost:01/2003 - 04/2023
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN IEC 60730-2-8 ED.3   (361960)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.