ČSN EN 60730-2-6 ED.2   (361960) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků

  • Norma: ČSN EN 60730-2-6 ED.2   (361960)
  • Název: Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků
  • Kategorie: 3619 - Elektrická řídicí zařízení pro domácnost
  • Katalogový kód:83552
  • Třídící znak:361960
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:06/2009
  • Účinnost:07/2009 - 02/2019
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 60730-2-6 ED.3   (361960)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.