ČSN EN 60730-2-4 ED.2   (361960) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory

  • Norma: ČSN EN 60730-2-4 ED.2   (361960)
  • Název: Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory
  • Kategorie: 3619 - Elektrická řídicí zařízení pro domácnost
  • Katalogový kód:81309
  • Třídící znak:361960
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:07/2008
  • Účinnost:08/2008 - 02/2023
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN IEC 60730-2-22   (361960)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.