ČSN EN 60730-1 +A1+A11+A12   (361950) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a pro podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky (obsahuje změny A1, A11, a A12)

  • Norma: ČSN EN 60730-1 +A1+A11+A12   (361950)
  • Název: Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a pro podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky (obsahuje změny A1, A11, a A12)
  • Kategorie: 3619 - Elektrická řídicí zařízení pro domácnost
  • Katalogový kód:16674
  • Třídící znak:361950
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:12/1994
  • Účinnost:01/1995 - 05/2016
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.