ČSN EN 60601-2-9   (364800) Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost dozimetrů v kontaktu s pacientem používaných v radioterapii s elektricky připojenými detektory záření

  • Norma: ČSN EN 60601-2-9   (364800)
  • Název: Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost dozimetrů v kontaktu s pacientem používaných v radioterapii s elektricky připojenými detektory záření
  • Kategorie: 3648 - Zdravotnické elektrické přístroje
  • Katalogový kód:51724
  • Třídící znak:364800
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:03/1998
  • Účinnost:04/1998 - 06/2009
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.