ČSN EN 60565   (340881) Podvodní akustika - Hydrofony - Kalibrace v kmitočtovém rozsahu 0,01 Hz až 1 MHz

  • Třídící znak:340881
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:09/2007
  • Účinnost:10/2007 - 05/2023
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.