ČSN EN 60510-3-4   (367610) Metody měření rádiového zařízení pozemských družicových stanic - Část 3: Metody měření kombinace subsystémů - Oddíl čtvrtý: Měření přenosů s multiplexem s kmitočtovým dělením

  • Norma: ČSN EN 60510-3-4   (367610)
  • Název: Metody měření rádiového zařízení pozemských družicových stanic - Část 3: Metody měření kombinace subsystémů - Oddíl čtvrtý: Měření přenosů s multiplexem s kmitočtovým dělením
  • Kategorie: 3676 - Radioreléová a družicová zařízení a systémy
  • Katalogový kód:21924
  • Třídící znak:367610
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:07/1997
  • Účinnost:08/1997 - 08/2023
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.