ČSN EN 60068-2-20   (345791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-20: Zkoušky - Zkouška T: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody

  • Norma: ČSN EN 60068-2-20   (345791)
  • Název: Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-20: Zkoušky - Zkouška T: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody
  • Kategorie: 3457 - Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí
  • Katalogový kód:82948
  • Třídící znak:345791
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:03/2009
  • Účinnost:04/2009 - 05/2024
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN IEC 60068-2-20 ED.2   (345791)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.