ČSN EN 60068-2-13   (345791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška M: Nízký tlak vzduchu

  • Třídící znak:345791
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:05/2000
  • Účinnost:06/2000 - 04/2024
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN IEC 60068-2-13 ED.2   (345791)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.