ČSN EN 54-3+A1   (342710) Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení

  • Třídící znak:342710
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:07/2019
  • Účinnost:08/2019 - 09/2021
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 54-3+A1   (342710)