ČSN EN 54-1   (342710) Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod

  • Třídící znak:342710
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:09/2011
  • Účinnost:10/2011 - 11/2021
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 54-1   (342710)