ČSN EN 50130-4   (334590) Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci

  • Norma: ČSN EN 50130-4   (334590)
  • Název: Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci
  • Kategorie: 3345 - Elektrická řídicí zařízení
  • Katalogový kód:50789
  • Třídící znak:334590
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:12/1997
  • Účinnost:01/1998 - 06/2014
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 50130-4 ED.2   (334590)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.