ČSN EN 50126-1   (333502) Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Základní požadavky a generický proces

  • Norma: ČSN EN 50126-1   (333502)
  • Název: Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Základní požadavky a generický proces
  • Kategorie: 3335 - Elektrická dopravní zařízení
  • Katalogový kód:59709
  • Třídící znak:333502
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:06/2001
  • Účinnost:07/2001 - 07/2020
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.