ČSN EN 480-1   (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení

  • Třídící znak:722325
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:10/1999
  • Účinnost:11/1999 - 06/2007
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 480-1   (722325)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.