ČSN EN 30320   (806120) Geotextilie. Označování pro staveniště (ISO 10320:1991)

  • Třídící znak:806120
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:05/1995
  • Účinnost:06/1995 - 12/1999
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 10320   (806120)