ČSN EN 303-2   (075303) Kotle pro ústřední vytápění. Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem. Část 2: Zvláštní požadavky pro kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

  • Norma: ČSN EN 303-2   (075303)
  • Název: Kotle pro ústřední vytápění. Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem. Část 2: Zvláštní požadavky pro kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva
  • Kategorie: 0753 - Kotle pro ústřední vytápění
  • Katalogový kód:17555
  • Třídící znak:075303
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:06/1995
  • Účinnost:07/1995 - 05/1999
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 303-2   (075303)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.