ČSN EN 29888   (757772) Jakost vod. Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Statická zkouška (Zahn-Wellensova metoda) (ISO 9888:1991)

  • Norma: ČSN EN 29888   (757772)
  • Název: Jakost vod. Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Statická zkouška (Zahn-Wellensova metoda) (ISO 9888:1991)
  • Kategorie: 7577 - Jakost vod. Biologický rozbor vod
  • Katalogový kód:18037
  • Třídící znak:757772
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:09/1995
  • Účinnost:10/1995 - 03/2000
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 9888   (757772)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.