ČSN EN 29439   (757771) Jakost vod. Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého (ISO 9439:1990)

  • Norma: ČSN EN 29439   (757771)
  • Název: Jakost vod. Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého (ISO 9439:1990)
  • Kategorie: 7577 - Jakost vod. Biologický rozbor vod
  • Katalogový kód:18035
  • Třídící znak:757771
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:09/1995
  • Účinnost:10/1995 - 04/2001
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 9439   (757771)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.