ČSN EN 28265   (757704) Jakost vod. Konstrukce a použití kvantitativních vzorkovačů makrozoobentosu z kamenitých substrátů mělkých vod (ISO 8265:1988)

  • Norma: ČSN EN 28265   (757704)
  • Název: Jakost vod. Konstrukce a použití kvantitativních vzorkovačů makrozoobentosu z kamenitých substrátů mělkých vod (ISO 8265:1988)
  • Kategorie: 7577 - Jakost vod. Biologický rozbor vod
  • Katalogový kód:19691
  • Třídící znak:757704
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:06/1996
  • Účinnost:07/1996 - 01/2013
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 10870   (757703)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.