ČSN EN 27828   (757703) Jakost vod. Metody odběrů biologických vzorků. Pokyny pro odběr vzorků makrozoobentosu ruční síťkou (ISO 7828:1985)

  • Norma: ČSN EN 27828   (757703)
  • Název: Jakost vod. Metody odběrů biologických vzorků. Pokyny pro odběr vzorků makrozoobentosu ruční síťkou (ISO 7828:1985)
  • Kategorie: 7577 - Jakost vod. Biologický rozbor vod
  • Katalogový kód:19689
  • Třídící znak:757703
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:06/1996
  • Účinnost:07/1996 - 01/2013
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 10870   (757703)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.