ČSN EN 1997-2   (731000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

  • Norma: ČSN EN 1997-2   (731000)
  • Název: Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy
  • Kategorie: 7310 - Zakládání staveb, navrhování
  • Katalogový kód:78641
  • Třídící znak:731000
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:06/2007
  • Účinnost:07/2007 - 03/2008
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 1997-2   (731000)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.