ČSN EN 1994-1-1   (731470) Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

  • Norma: ČSN EN 1994-1-1   (731470)
  • Název: Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
  • Kategorie: 7314 - Kovové konstrukce, navrhování
  • Katalogový kód:75791
  • Třídící znak:731470
  • Platnost:Norma je platná
  • Vydání:08/2006
  • Účinnost:09/2006 - doposud
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Koupit celou normu Vysvětlení k objednávce kompletní normy Objednat kompletní normu znamená objednat základní normu a všechny její dodatky (změny a opravy). Cena je součtem jednotlivých položek.
1 023,00 
1 023,00  s DPH

ČSN EN 1994-1-1   (731470) Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby základní norma Kat. číslo: 75791

 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Dlouhý název: Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Krátký název: základní norma
Třídící znak: 731470
Platnost: Norma je platná
Vydání: 08/2006
Účinnost: 09/2006 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
874,00 
874,00  s DPH
Položky normy

ČSN EN 1994-1-1   (731470) - oprava 1 02.10 oprava 1 02.10 Kat. číslo: 85187

Krátký název: oprava 1 02.10
Platnost: Norma je platná
Vydání: neznámé
Účinnost: / - /
5,00 
5,00  s DPH

ČSN EN 1994-1-1   (731470) - změna Z1 03.10 změna Z1 03.10 Kat. číslo: 85387

Krátký název: změna Z1 03.10
Platnost: Norma je platná
Vydání: neznámé
Účinnost: / - /
36,00 
36,00  s DPH

ČSN EN 1994-1-1   (731470) - změna Z2 01.11 změna Z2 01.11 Kat. číslo: 87221

Krátký název: změna Z2 01.11
Platnost: Norma je platná
Vydání: neznámé
Účinnost: / - /
72,00 
72,00  s DPH

ČSN EN 1994-1-1   (731470) - změna Z3 02.11 změna Z3 02.11 Kat. číslo: 87678

Krátký název: změna Z3 02.11
Platnost: Norma je platná
Vydání: neznámé
Účinnost: / - /
36,00 
36,00  s DPH
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.