ČSN EN 1993-1-1   (731401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

  • Norma: ČSN EN 1993-1-1   (731401)
  • Název: Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
  • Kategorie: 7314 - Kovové konstrukce, navrhování
  • Katalogový kód:73844
  • Třídící znak:731401
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:08/2005
  • Účinnost:09/2005 - 12/2006
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 1993-1-1   (731401)