ČSN EN 1991-1-1   (730035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

  • Norma: ČSN EN 1991-1-1   (730035)
  • Název: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
  • Kategorie: 7300 - Navrhování staveb, všeobecně
  • Katalogový kód:69328
  • Třídící znak:730035
  • Platnost:Norma je platná
  • Vydání:03/2004
  • Účinnost:04/2004 - doposud
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Koupit celou normu Vysvětlení k objednávce kompletní normy Objednat kompletní normu znamená objednat základní normu a všechny její dodatky (změny a opravy). Cena je součtem jednotlivých položek.
518,00 
518,00  s DPH

ČSN EN 1991-1-1   (730035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb základní norma Kat. číslo: 69328

 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
Dlouhý název: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
Krátký název: základní norma
Třídící znak: 730035
Platnost: Norma je platná
Vydání: 03/2004
Účinnost: 04/2004 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
405,00 
405,00  s DPH
Položky normy

ČSN EN 1991-1-1   (730035) - oprava 1 02.10 oprava 1 02.10 Kat. číslo: 85027

Krátký název: oprava 1 02.10
Platnost: Norma je platná
Vydání: neznámé
Účinnost: / - /
5,00 
5,00  s DPH

ČSN EN 1991-1-1   (730035) - změna Z1 02.10 změna Z1 02.10 Kat. číslo: 85030

Krátký název: změna Z1 02.10
Platnost: Norma je platná
Vydání: neznámé
Účinnost: / - /
72,00 
72,00  s DPH

ČSN EN 1991-1-1   (730035) - změna Z2 03.10 změna Z2 03.10 Kat. číslo: 85358

Krátký název: změna Z2 03.10
Platnost: Norma je platná
Vydání: neznámé
Účinnost: / - /
36,00 
36,00  s DPH
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.