ČSN EN 16523-2   (832902) Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií - Část 2: Permeace plynné chemikálie v podmínkách trvalého kontaktu

  • Třídící znak:832902
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:09/2015
  • Účinnost:10/2015 - 06/2019
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 16523-2+A1   (832902)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.