ČSN EN 16523-1   (832902) Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií - Část 1: Permeace kapalné chemikálie v podmínkách trvalého kontaktu

  • Třídící znak:832902
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:09/2015
  • Účinnost:10/2015 - 04/2019
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 16523-1+A1   (832902)