ČSN EN 16170   (838130) Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

  • Norma: ČSN EN 16170   (838130)
  • Název: Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)
  • Kategorie: 8381 - Kaly, upravený bioodpad a půdy
  • Katalogový kód:501781
  • Třídící znak:838130
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:05/2017
  • Účinnost:06/2017 - 09/2017
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 16170   (838130)