ČSN EN 1601   (656111) Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku plynovou chromatografií (O-FID)

  • Norma: ČSN EN 1601   (656111)
  • Název: Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku plynovou chromatografií (O-FID)
  • Kategorie: 6561 - Zkušební metody pro světlé ropné produkty
  • Katalogový kód:52589
  • Třídící znak:656111
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:07/1999
  • Účinnost:08/1999 - 09/2014
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 1601   (656111)