ČSN EN 14531-1   (284007) Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 1: Základní algoritmy využívající výpočet střední hodnoty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla

  • Norma: ČSN EN 14531-1   (284007)
  • Název: Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 1: Základní algoritmy využívající výpočet střední hodnoty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla
  • Kategorie: 2840 - Brzdová soustava
  • Katalogový kód:501262
  • Třídící znak:284007
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:12/2016
  • Účinnost:01/2017 - 07/2019
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 14531-1+A1   (284007)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.