ČSN EN 14042   (833615) Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům

  • Norma: ČSN EN 14042   (833615)
  • Název: Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům
  • Kategorie: 8336 - Hodnocení expozice pracoviště
  • Katalogový kód:68786
  • Třídící znak:833615
  • Platnost:Norma je platná
  • Vydání:10/2003
  • Účinnost:11/2003 - doposud
  • Jazyk:Norma je v češtině.

ČSN EN 14042   (833615) Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům Norma Kat. číslo: 68786

 Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833615
Platnost: Norma je platná
Vydání: 10/2003
Účinnost: 11/2003 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
405,00 
405,00  s DPH
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.