ČSN EN 13890   (833616) Ovzduší na pracovišti - Postupy měření kovů a metaloidů v poletavém prachu - Požadavky a zkušební metody

  • Norma: ČSN EN 13890   (833616)
  • Název: Ovzduší na pracovišti - Postupy měření kovů a metaloidů v poletavém prachu - Požadavky a zkušební metody
  • Kategorie: 8336 - Hodnocení expozice pracoviště
  • Katalogový kód:85748
  • Třídící znak:833616
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:04/2010
  • Účinnost:05/2010 - 10/2020
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 21832   (833616)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.