ČSN EN 13847   (658002) Pojiva na bázi černouhelného dehtu a smoly a příbuzné výrobky - Terminologie a klasifikace

  • Třídící znak:658002
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:12/2001
  • Účinnost:01/2002 - 07/2007
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 15529   (658000)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.