ČSN EN 13782   (276002) Dočasné konstrukce - Stany - Bezpečnost

  • Třídící znak:276002
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:12/2015
  • Účinnost:01/2016 - 02/2016
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 13782   (276002)