ČSN EN 13411-3   (024470) Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Objímky a zajištěné objímky

  • Norma: ČSN EN 13411-3   (024470)
  • Název: Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Objímky a zajištěné objímky
  • Kategorie: 0244 - Lana a jejich příslušenství
  • Katalogový kód:72314
  • Třídící znak:024470
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:02/2005
  • Účinnost:03/2005 - 06/2009
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 13411-3+A1   (024470)