ČSN EN 13399   (657102) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů

  • Třídící znak:657102
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:11/2010
  • Účinnost:12/2010 - 06/2018
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 13399   (657102)