ČSN EN 13398   (657101) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů

  • Třídící znak:657101
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:06/2018
  • Účinnost:07/2018 - 08/2018
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 13398   (657101)