ČSN EN 13384-2+A1   (734206) Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny

  • Třídící znak:734206
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:12/2009
  • Účinnost:01/2010 - 04/2010
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 13384-2+A1   (734206)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.