ČSN EN 13384-2   (734206) Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny

  • Třídící znak:734206
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:10/2015
  • Účinnost:11/2015 - 09/2016
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 13384-2   (734206)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.