ČSN EN 13137   (838021) Charakterizace odpadů - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) v odpadech, kalech a sedimentech

  • Norma: ČSN EN 13137   (838021)
  • Název: Charakterizace odpadů - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) v odpadech, kalech a sedimentech
  • Kategorie: 8380 - Názvosloví odpadů
  • Katalogový kód:64217
  • Třídící znak:838021
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:04/2002
  • Účinnost:05/2002 - 03/2018
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.