ČSN EN 13132   (656112) Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku plynovou chromatografií s přepínáním kolon

  • Norma: ČSN EN 13132   (656112)
  • Název: Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku plynovou chromatografií s přepínáním kolon
  • Kategorie: 6561 - Zkušební metody pro světlé ropné produkty
  • Katalogový kód:59320
  • Třídící znak:656112
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:10/2000
  • Účinnost:11/2000 - 04/2005
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 13132   (656112)