ČSN EN 13074-2   (657045) Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 2: Stabilizace po zpětném získání odpařováním

  • Norma: ČSN EN 13074-2   (657045)
  • Název: Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 2: Stabilizace po zpětném získání odpařováním
  • Kategorie: 6570 - Zkušební metody pro asfalty a asfaltové výrobky
  • Katalogový kód:88735
  • Třídící znak:657045
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:08/2011
  • Účinnost:09/2011 - 09/2019
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 13074-2   (657045)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.