ČSN EN 13031-1   (734120) Skleníky - Navrhování a konstrukce - Část 1: Skleníky pro tržní pěstování

  • Třídící znak:734120
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:10/2002
  • Účinnost:11/2002 - 02/2004
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 13031-1   (734120)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.