ČSN EN 12944-2   (654800) Hnojiva, materiály k vápnění a prostředky ke zlepšení půd - Slovník - Část 2: Hnojiva

  • Třídící znak:654800
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:07/2000
  • Účinnost:08/2000 - 05/2002
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 12944-2   (654800)