ČSN EN 12879   (758005) Charakterizace kalů - Stanovení ztráty žíháním

  • Třídící znak:758005
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:09/2001
  • Účinnost:10/2001 - 11/2014
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.