ČSN EN 12847   (657044) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tendence k sedimentaci asfaltových emulzí

  • Třídící znak:657044
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:07/2009
  • Účinnost:08/2009 - 12/2022
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 12847   (657044)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.