ČSN EN 12828   (060205) Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav

  • Třídící znak:060205
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:05/2013
  • Účinnost:06/2013 - 11/2014
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 12828+A1   (060205)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.