ČSN EN 12385-5   (024302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy

  • Norma: ČSN EN 12385-5   (024302)
  • Název: Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy
  • Kategorie: 0243 - Lana ocelová
  • Katalogový kód:68951
  • Třídící znak:024302
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:06/2004
  • Účinnost:07/2004 - 10/2021
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 12385-5   (024302)