ČSN EN 12385-2   (024302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování a klasifikace

  • Norma: ČSN EN 12385-2   (024302)
  • Název: Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování a klasifikace
  • Kategorie: 0243 - Lana ocelová
  • Katalogový kód:69051
  • Třídící znak:024302
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:06/2004
  • Účinnost:07/2004 - 12/2008
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 12385-2+A1   (024302)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.